Animoterapeuticko – jazdecké centrum

m
s

Človek pes a kôň

História podujatia

Podujatie začalo nepriamo písať svoju históriu v septembri v roku 2003, keď sme v spolupráci s Mestom Snina v rámci sprievodných akcií Sninského jarmoku uskutočnili súťaž o najkrajšieho psa mesta Snina.  Uskutočnilo sa pri Dome kultúry Snina za účasti okolo 15 psov.

Podobné podujatie sa uskutočnilo aj v roku 2004, rozšírené o ukážky agility, ktoré predviedli kynológovia zo Sabinova. Uskutočnilo sa v areáli ZŠ Hviezdoslavova.

Po týchto podujatiach a v súvislosti s realizovaným projektom “Pomáhajme si navzájom”, ktorý bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska, grantovým programom Hodina deťom sme sa rozhodli uskutočniť pokračovanie projektu vo forme podujatia Človek, pes a kôň Snina 2005. Týmto prvým ročníkom sa odštartovala história uvedeného podujatia.  Na tomto mieste musím spomenúť, že by sa to nepodarilo za podpory Mesta Snina a podpory vtedajšieho primátora mesta Snina Ing. Mariána Kníža.

Človek, pes a kôň je športovo-kultúrno-spoločenské podujatie pre širokú verejnosť, kde ako účinkujúci boli členovia nášho projektu, sympatizanti nášho projektu a pozvaní hostia. Podujatie sa  nesie v duchu rôznych súťaží,  športových disciplin a ukážok pre ľudí, psov a kone. Podujatie sa  nesie v duchu rôznych súťaží,  športových disciplin a ukážok pre ľudí, psov a kone.

Podujatím chceme poukázať na problémy marginalizovaných skupín, ktorým sa často nedostáva náležitej pozornosti a podpory, vhodné využitie voľného času pre mladých ale aj všetky vekové kategórie. 

Zámerom nášho projektu je predstaviť v rámci celodenného podujatia všetky vekové kategórie súťažiacich a účinkujúcich, poukázať na ich problémy, ale aj predstaviť to, čo  sú schopní dokázať.   

Účastníkmi sú zdraví, ktorí pochopili ako dôležité je pomáhať tým čo to potrebujú, aká dôležitá je tolerancia a empatia, vzájomná pomoc,  priateľstvo a zdravé športové zápolenie.       Potom   mladí ľudia prevažne z  marginalizovaných skupín,     schopní  prekonať svoje  obmedzenia a zábrany a plnohodnotne sa snažia uplatniť  v živote.   

Podujatie sa  nesie v duchu rôznych súťaží,  športových disciplin a ukážok pre ľudí, psov a kone. 

Naším cieľom je vytvorenie spolupatričnosti, vzájomnej tolerancie, pomoci, empatie, zdravej súťaživosti, znižovanie predsudkov a v neposlednom rade vytvorenie výbornej nálady a tradície uvedeného podujatia.

EnglishSlovak